/ Powrót

Under Twenty wśród naszych klientów!

2015-01-20

Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie oryginalnego contentu marki Under Twenty na Facebooka, Instagram i inne kanały odpowiedzialne za efektywną komunikację z młodymi odbiorcami.

Processed with VSCOcam with hb1 preset
image (5)
Processed with VSCOcam with hb1 preset
10390400_911384122229539_4427786396562848647_n